Návody

Rovnako ako ktorýkoľvek iný nástroj je dôležité naučiť sa správne narábať s nožnicami.
Prvé video tutoriál ukazuje, ako efektívne prepínať medzi úchopmi.
 
K dispozícii sú tutoriály 1 až 1 pre videohovory o tom, ako čo najlepšie využiť eBlade.
Prosím e-mail support@ebladescissors.com pre nastavenie vášho hovoru.